Pátek, Červen 5

SDH

Platí propozice pro SDH. Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno na kolejích

Technické univerzity v Liberci
Koleje a Menzy
17. listopadu 584
460 15  Liberec 15

Ubytování je hrazeno pořadatelem. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit:

František Dlesk
mobil: 724 295 904

Marie Marysková
mobil: 725 985 014

Kvůli urychlení prezence a ubytování vyplňte ubytovací karty/knihy a zašlete na:

kpt. Mgr. Michaela Stará (HZS Libereckého kraje)
tel: 950 470 236
e-mail: michaela.stara@hzslk.cz
mob: 773 741 970

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možné, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu a tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.

ROZHODČÍ

Prezence rozhodčích SH ČMS proběhne ve čtvrtek 23. srpna 2018 od 10:00 do 13:00 hodin ve stánku/prostorách

Hotelu Aréna v areálu Sport Parku Liberec
Jeronýmova 22 
460 07  Liberec 7

SPORTOVCI SDH

Prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců muži, ženy pro běh na 100 m s překážkami bude probíhat v pátek 24. srpna 2018 od 07:30 do 12:00 hodin – stan u technického vstupu do Arény.

Prezence jednotlivců SDH jednotlivci muži, ženy, dorost pro výstup na věž bude probíhat od 10.00 do 11.00 hodin – stan u technického vstupu do Arény.

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas a členský průkaz SH ČMS s fotografií. K prezenci je nutné mít sebou RAZÍTKO SDH (družstva i jednotlivci). Při  prezenci vedoucí družstev a jednotlivci odevzdají originál přihlášky!