Pondělí, Květen 25

HZS ČR

Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno od čtvrtka 23. 8. 2018 do neděle 26. 8. 2018 na kolejích

Technické univerzity v Liberci
Koleje a Menzy

17. listopadu 584
460 15  Liberec 15

Ubytování za své závodníky si hradí jednotlivé HZS krajů. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit na těchto kontaktech:

kpt. Mgr. Michaela Stará
tel: 950 470 236
e-mail: michaela.stara@hzslk.cz
mob: 773 741 970

kpt. Ing. Hana Špačková
tel: 950 470 058
e-mail: hana.spackova@hzslk.cz 
mob: 775 253 235

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možné, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu uvedeného v SIAŘ 36/2018 a tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.

Objednávky samostatně na ubytování a samostatně na stravu, včetně vyplněné ubytovací karty/knihy, zasílejte na jeden z výše uvedených kontaktů. Objednávky HZS krajů budou potvrzeny u poskytovatele ubytování hromadně. Kontaktní adresa poskytovatele ubytování uvedená v objednávce HZS kraje je:

Pro ubytování:

Technická univerzita v Liberci
Koleje a Menzy
Ing. Iva Šídová
Studentská 2

461 17  Liberec 1

Pro stravu:

Technická univerzita v Liberci
Koleje a Menzy
Ing. Anna Pugnerová
Studentská 2
461 17  Liberec 1

ROZHODČÍ

Prezence rozhodčích bude probíhat ve stánku/prostorách

v Home Credit Aréně, v areálu Sport Parku Liberec
Jeronýmova 22
460 07  Liberec 7

Rozhodčí bude na stanovišti prezence zaevidován, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz, pro potřeby evidence služební průkaz u příslušníků HZS ČR. Rozhodčí, kteří nejsou příslušníky HZS ČR, předloží občanský průkaz.

SPORTOVCI HZS

Prezence sportovců bude probíhat na kolejích

Technické univerzity v Liberci
Koleje a Menzy

17. listopadu 584
460 15  Liberec 15

Sportovec bude na stanovišti prezence registrován do soutěže, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz, pro potřeby registrace do soutěže služební průkaz příslušníka.