Pátek, Červen 5

Podání přihlášek HZS ČR

Termín pro podávání přihlášek je nejpozději do 9. srpna 2018.

Vyplněnou přihlášku staženou z oficiálních stránek mistrovství http://www.mrps2018.cz zašlou soutěžní družstva emailem na adresu mrps2018@hzslk.cz.
Potvrzenou písemnou přihlášku je také nutné zaslat kpt. Ing. et Ing. Janu Peclovi na MV-generální ředitelství HZS ČR, adresa Kloknerova 2295/26, 148 00 Praha, Chodov.

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce.
Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 17:00 hodin 23. srpna 2018 na poradě vedoucích družstev kategorie HZS ČR s velením soutěže, hlavním rozhodčím a rozhodčími disciplín v prostorách HOME CREDIT ARÉNY, Jeronýmova 570/22, 460 08 Liberec

Společně s přihláškou zasílejte, prosím, na emailovou adresu mrps2018@hzslk.cz také vyplněný formulář „Stručná charakteristika soutěžního družstva“.

Přihláška MČR 2018 HZS

Stručná Charakteristika Soutěžního Družstva