Pátek, Červen 5

Archiv autora: admin

Oznámení výsledků dopingové kontroly

Oznámení výsledků dopingové kontroly

Aktuality
Oznámení výsledků dopingové kontroly Dne 24. srpna 2018 byla provedena dopingová kontrola při MČR v požárním sportu v Liberci s těmito výsledky: NEGATIVNÍ U VŠECH TESTOVANÝCH SPORTOVCŮ Dopingová kontrola může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž. Kdo bude vybrán ke kontrole oznamuje dopingový komisař, který má také oprávnění dopingovou kontrolu provést. Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA), z nichž jedna je také v Praze. O výsledku dopingové kontroly je sportovec písemně informován. Je-li vzorek A pozitivní, může sportovec požádat o kontrolní analýzu vzorku B, které se může osobně zúčastnit. Nepožádá-li o opakování testování, je výsledek analýzy vzorku A již považován za konečný
Karel Richter, starosta SH ČMS

Karel Richter, starosta SH ČMS

Úvodní slovo
Vážení příznivci požárního sportu, velmi mě těší pokračování tradice společně pořádaných mistrovství družstev Hasičského záchranného sboru České republiky a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Věřím, že budeme svědky skvělých sportovních výkonů ve všech disciplínách požárního sportu. Přeji sportovcům, aby se jim podařilo zúročit hodiny a hodiny tréninků a tvrdé práce a dokázali právě na vrcholu sportovní sezóny v Liberci předvést to nejlepší.  Jsem si jist, že diváci svým férovým povzbuzováním připraví mistrovství báječnou atmosféru. S hlubokým zármutkem sdílíme zprávu, že 18. srpna 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Čest jeho památce!