Pondělí, Říjen 14

Aktuality

Oznámení výsledků dopingové kontroly

Oznámení výsledků dopingové kontroly

Aktuality
Oznámení výsledků dopingové kontroly Dne 24. srpna 2018 byla provedena dopingová kontrola při MČR v požárním sportu v Liberci s těmito výsledky: NEGATIVNÍ U VŠECH TESTOVANÝCH SPORTOVCŮ Dopingová kontrola může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž. Kdo bude vybrán ke kontrole oznamuje dopingový komisař, který má také oprávnění dopingovou kontrolu provést. Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA), z nichž jedna je také v Praze. O výsledku dopingové kontroly je sportovec písemně informován. Je-li vzorek A pozitivní, může sportovec požádat o kontrolní analýzu vzorku B, které se může osobně zúčastnit. Nepožádá-li o opakování testování, je výsledek analýzy vzorku A již považován za konečný